Traumatologia

Obejmowane dziedziny ortopedii

Endoprotezoplastyka stawów

Korekcja osi kończyn

Ocena stopnia deformacji kręgosłupa

Pediatria

Traumatologia

Innowacyjny moduł traumatologiczny OrthoView został stworzony we współpracy z czołowymi światowymi traumatologami, aby zapewnić błyskawiczne planowanie na ekranie monitora.

Funkcjonalność modułu obejmuje:

Nastawianie złamania na ekranie monitora

Wykorzystano tu metodę prostego klikania i przenoszonia za pomocą myszki. Można łatwo zmieniać kontur każdego z fragmentów złamania, a kiedy dany fragment zostaje obrócony/przeniesiony, pozostaje po nim specjalny cień (możną tę opcję także wyłączyć).

Cyfrowe wzorce dla traumatologii

Zmiana rozmiaru wzorca jest szybka i prosta – wystarczy za pomocą myszki przeciągnąć końcówkę wzorca tak, aby został dopasowany do anatomicznej budowy pacjenta. Każdy wzorzec posiada atomatycznie utworzony poprawny zestaw śrub. Każdy typ śruby jest oznaczony innym kolorem. Śruby zachowują się na ekranie monitora tak, jak w rzeczywistości – niektóre mają ustalone ułożenie, a inne można obracać. Płyty mogą być wyginane na ekranie monitora według potrzeb użytkownika tak, aby uzyskać jak najlepszy obraz wzajemnego ułożenia śrub.