Ocena stopnia deformacji kręgosłupa

Obejmowane dziedziny ortopedii

Endoprotezoplastyka stawów

Korekcja osi kończyn

Ocena stopnia deformacji kręgosłupa

Pediatria

Traumatologia

Skolioza / Kręgozmyk

Moduł ten udostępnia użytkownikowi wszystkie potrzebne narzędzia do oceny stopnia deformacji kręgosłupa zarówno w płaszczyźnie czołowej, jak i strzałkowej.

Gotowe schematy planowania w płaszczyźnie czołowej (AP)

Gotowe schematy planowania w płaszczyźnie strzałkowej (LAT)

Inne narzędzia