Jak to wygląda na komputerze?

O programie

Czym jest OrthoView?

Jak to wygląda na komputerze?

Obejmowane dziedziny ortopedii

Opinie ortopedów

Zalety użytkowania

1. Wybieramy pacjenta z listy.

2. Na anatomicznym schemacie człowieka wybieramy część ciała i procedurę.

3. Wybieramy model protezy.

4. Automatycznie skalujemy zdjęcie z wykorzystaniem markera ortopedycznego. Dzięki temu na zdjęciu widzimy od teraz rzeczywiste wymiary pacjenta.

5. Wykonujemy planawanie z wykorzystaniem gotowych już do użycia schematów. Automatycznie wyświetlają się nam wszystkie wyniki pomiarów.

6. Wybieramy kolejno zdjęcia w różnych projekcjach.

7. Dobieramy parametry i ułożenie protezy.

8. Czytamy/drukujemy/zapisujemy automatycznie utworzony raport.